Oprogramowanie dedykowane Zarządcom Nieruchomości
Oprogramowanie dedykowane Zarządcom Nieruchomości

System SMERF Czynsze - Windykacja uniPaas SQL

System prowadzi bieżące rozrachunki z tytułu opłat lokalowych. Poprzez pełną dokumentację zapisów w czasie i szybki dostęp do historii tychże zapisów, system znacznie ułatwia windykację, a poprzez to szybszą i skuteczniejszą likwidację zadłużeń.


Wybrane cechy systemu:

Słowniki

Tytuły rozrachunkowe

Zapisy historyczne

Windykacja

Zdjecie lokatora