System SEZAM uniPaas SQL


System prowadzi ewidencję zasobów Zarządcy.

 

Wybrane cechy systemu: 

  • pełna współpraca z systemami Czynsze i Członkowsko-Lokalowym.
  • pozwala rejestrować dowolną ilość danych zasobowych.
  • prowadzi statystykę zasobów.
  • wylicza podatki od nieruchomości i gruntowy.
  • rejestruje zdarzenia dotyczące zasobów  (remonty, przeglądy, naprawy).
  • rejestruje zgłoszenia dotyczące napraw i stan ich wykonania.
  • opisuje zasoby w każdej płaszczyźnie.