System MAGAZYN uniPaaS SQL - Gospodarka Materiałowa


System przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej zakupionych i składowanych materiałów i rejestracji kosztowej. Działa w oparciu o bazy systemu FORSA lub samodzielnie.

 

Wybrane cechy systemu:

 • możliwość równoległego opisu kartotek materiałowych wg trzech dowolnych systemów (własny, SWW/PKWiU i EAN).
 • obsługę inwentaryzacji.
 • zarządzanie stanami magazynowymi (stany minimalne, maksymalne, okres przechowywania).
 • obsługę wielu magazynów.
 • ewidencję obrotu magazynowego za pomocą standardowych dokumentów PZ, WZ, RW, ZW, MM  i innych dowolnie kreowanych.
 • identyfikację stanów magazynowych wg dostaw, symboli kontrahentów, grup materiałowych.
 • zestawienie materiałów nie wykazujących ruchu wg wskazanej daty.
 • wydruki stanów magazynowych na dowolny dzień.
 • ewidencja obrotów wg zleceń, miejsc powstawania kosztów, rodzajów prac, zespołów wykonawczych.
 • wydruki rozdzielników kosztów wg różnych układów tj kont, zleceń nieruchomości, budynków czy osób.
 • prowadzenie ewidencji dokumentów obrotu materiałowego z automatyczną aktualizacją kartoteki stanów magazynowych i kontrolą zgodności.
 • pełne rozliczenie inwentaryzacji, generowanie arkuszy spisowych i ich rejestracja, protokoły poinwentaryzacyjne.
 • umożliwia automatyczną dekretację do systemu FORSA.
 • rozchody materiałów według algorytmów  Fifo, Lifo  lub według wskazanej ceny.